2018/03/21

Hormazabal eta o-27

 2018-03-17

Gotzon, Antua, Oskar E, Martin U.


Azken aldian zoratuta gabiltza Atxarreko errekaren bila, Zeberio anaiek Galarregira sartu ez gaitzaten. Aitzakia ona beharko da Galarregiri ezetza emateko, eta hau izan liteke horretarako aurkikuntza hoberena. Argi dago momentu honetan esploratzeko kobazulo handi baten falta dugula. Norbaitek Galarregira joan beharra dagoela aipatzen duenean argi uzten du ez dagoela ezer hoberik esploratzeko; eta hori, zalantza barik, pena handia da. 

Horren eraginez azken hilabeteetan Atxarre barrenean prospektatzen ibili gara. Han ordu erdi bueltaka egon den edonork jakin badaki zein gaitza den zulo berririk aurkitzea. Hala ere, asko ibiliz gero, gertatu liteke sorpresaren bat izatea. Esaterako,  pasa den astean Hormazabal izena jarri diogun leizea aurkitu genuen. Hasiera batetan, bazeukan jarraituko zuenaren esperantzarako itxurarik (batzuontzako behintzat); baina beste batzuek mobilean bideoa ikustearekin nahikoa izan eben hura galtzerdi bat zala jakiteko. Gainera, zoritxarrez, arrazoia izan zuten.


Gero eta seguruago gaude Atxarrerako ateak hegoaldetik Argatxa eta erdialdetik Leze Galdue izan behar direla. Badugu non denbora pasa Zeberiotarren deia heldu arte. Bitartean, eskura ditugun leizeak berrikusten eman beharko dugu denbora. Adibidez, orain dela gutxi aurkitutako O-27 leizea.Infernura jaisteko gogo gutxi dugunok ere badakigu hasieran ezetza emanda ere azkenean aurrera egin beharko dugula. Astebururo miseriak pasatzen gabiltzanok ezin diogu lekurik miserableenari ezetzik esan, hura baita gure jolastokia. Gainera, ez dut dudarik hain beheraino jaisten den orok handik irtetzeko indarra ateratzen badu zerua irabazita daukala; eta ADESeko zaharrenek esango luketen bezala, "ahora ya eres un hombre". Ea nik ere talde horren barruan sartzeko aukera daukadan, betiko infernuan gelditu ordez.

2018/03/15

Armiña eta Ezuneta180311: Oier.

Prospekziño eguna ADES-en. Halaxen topatzen doguz, topatzen doguzenak! Goizian batzuk Atxarren izan dira, eta bazkal ostian nere txandia izan da, gauzatxo pare bat.


Lehelengua, Armiña inguruan (Amoroto) begiz jotako zulotxo bat, edurren ostian bistaratu dana eta kamiñotik bertatik ikusten dana. MG-29 Armiña IV-en parez pare dago, baiña errekan bestaldian; pixkatxo bat beherago. Armiña basarri ondoko arrapalatik behera juan naiz, Zulueta errekia pasau, eta txaran zihar laster allegau naiz: sarrera karstiko argixa da (0,40 m zabal, 0,7 m altu) dibertikulo txiki batekin, eta “galeria” nagusixa (255º norabidian) 2,5 m inguru barneratzen da, sedimentuak guztiz blokeau arte. Ezagun da fristiren batek aterpe modura erabilli izan dabela iñoiz, sarreran aztarka etaratako sedimento moltzo majo bat daka-eta; hondarrotan arkeo aztarnarik ez dot ikusi. Desarrollua hain txikixa izanda, ez dot uste kueba modura katalogau geinkianik, baiña bai XX puntu interesgarri modura, dagon lekuan egonda. Fitxa bat zabaldu detsat (XX-74 kodiguakin, Unaiek konfirmauta), eta sarrerako argazkixa, koordenadak eta krokisa hartu dittudaz.

Gero, Ezuneta inguruan (Gizaburuaga) jotako basora juan naiz. Eremu haundixa da (300 m diametro inguruko biribilgunia, mapan “Maliru” izendatzen dabena), haundiegixa pertsona bakarrak ondo begiratzeko, endemas arratsaldeko 17:00etan hasitta... Dana ondo begiratzia eziñezkua zanez, bulldozerren bidetik gora egin dot, panoramika orokor bat hartzeko: harri tentez josittako hatxerixa itzala da, lapiaz argi eta garbixa. Puntu solte batzuk begiratuta, jotako eremuaren SE aldia miatzen zentrau naiz, Ezuneta basarrittik 154 kotarako aldaparia (eta halan be... badakizue zer dan hori: eukalipto enbor eta adarren artian, zulo batetik metro erdira pasau zeinke ikusi barik). Kueba bakarra lokalizau dot, txikitxua; sarrera zabala (1,5 m) eta bajua (0,4 m), eta barrura kuadrau formako aterpia, 1,70 m inguruko desarrollua, iparralderutz (0º). Beheia lurrezkua, konpaktua; sasi artian zeguanez, ezin izan dot ondo begiratu arkeo aztarnen billa; dana dala, orientaziñua ez da ona (matarrasako beste partia, ostera, E orientaziñuan dago). Fitxia eginda (XX-75 kodea, Unaiek konfirmauta); koordenadak hartuta; sarrerako argazkixa hartuta; krokisa eginda. 


2018/03/04

Gabaro-Txepetxabixe180303: Ibon, Antua, Gotzon, Unai, Josu, Idoia, Martin U, Martin I, Oier.

Talde bat Iñeritzera, eskalada bi egittera. Informauko dabe euren aldetik.

Bestekuok, UB zonara juan gara Ibonek lokalizautako leza batzuk ikustera. Lehelengo, mendi bide baztar baten, UB-103 (Gabaroko zulua; toponimo zihetzagua inbestigau biharra dago). Instalau eta behera juanda, lurpeko gela haundi xamarra (5x5x10 m inguru) topau dogu 15 bat metroko sakoneran; arrapala baten ostian, kolada eta goursetan blokeatzen zan, baiña hor argal/ausartak goittik beherako bide bat topau dabe, kaltzitaz betetako bloke artian, eta progresiño miserable xamar baten ostian estuasun haizedun baten atarixan geratu dira; euren esanetan, bueltau biharko da. Ni gela haundixan bueltan geratu naiz, kokotan, eta hau izan da bio emaitza:
  • 4 saguzar bakarti hibernaziñuan: itxuraz Rhinolophus hipposideros eta Rh. ferrumequinum.
  • Urpeko krustazeo larrosa 1; Lithobius 1; 3 miriapodo zuri; Oxychillus 1; Quaestus 1; 3 masma txiki diferente; Meta 2; xilofago 1 (ez nago seguro potian sartzia lortu doten); Neobisium 1.

 Ostian, Zapola ondoko lapiazetara juan gara; Ibonek zelaixan agertu barri dirazen zulo 2 erakutsi deskuz; momentuz ez dake haizerik ezta sartzeko aukerarik; hirugarrenak, ostera (Igotz aldera begira) arrakala estua izan arren, haizia txupatzen egon da; halan, lurra eta harrixak gogoz kentzen hasi gara (nahitta blokeauta egon da, baiña oin dala urte asko), pasabide estu bat zabaldu arte, potzu haundi baten. Bajatu dirazenak esan dabenez, horma mengel xamarrak zittuan (harrixak jausteko arriskua), eta 40 bat metrotako sakonerara allegauta amaittu da, jarraitzeko aukera barik. Esploraziñua amaittutzat emonda, sarreria barriro blokeau dogu.

2018/03/03

Larrun Galeria eta Ez Dau Ezer Gela inguruak

Part: Martin, Josu, Unai, Idoia

Han ibili gara gaur ere Iñeritze (edo Iñusijako Lezia ere deitutakoan, toponimia ez da sekula galdu behar) barrenak errepasatzen.

Gaurkoan konexioa nahi genuen egin Ez Dau Ezer Gela-tik heltzen den Saguzarren Potzuaren goikaldetik, Iñeritzeko sarrerako salan dagoen Bentanoi batetara. Bentanoia bai, baina ez heltzeko erreza.

Josu eta Martin Saguzarren potzura joan dira, eta Unai eta Idoia sarrerako gelaren eskalada egiten geratu gara.

Gure Teoria Geologikoaren arabera, hor goian, Iñeritzeren galeria pre paleo super fosil batetan, batu egingo ginen bi taldeak. Eta formazio kaltzitiko ikusgarriz apaindutako galeria eder batetan, besarkatu egingo ginen. Edo igual Unai agertuko zen Saguzarren potzu gainaldera eta esango zion Josu edo Martini (Eh! Hemen nau!). Edota bestela, Josu eta Martin Sarrerako Sala gaineko bentanoira agertu ahal ziren, eta orduan Unairi sorpresa bat eman, hormatik porru baten moduan zintzilizka dagoen bitartean.

Unai sarrerako salan eskalatzen zegoen bitartean, eta Idoia behean aseguratzen, kolada bateko ur tanta batek bere buzoa "refrigeratzen" zuen bitartean, kanpoko zelaiko mendizaleen zaratak entzuten ziren. Zarata bat entzuten zen bakoitzean, Josu eta Martin zirela pentsatzen genuen, galeria fosil ideal horretatik etortzen, pozez txoratzen.

Baina ez da horrela izan.

Goian galeria bat zegoen (4-5m?) eta gero zulo beltz erraldoi bat lurrean. Salaren gainean gaude.

Josu eta Martin-i esplorazioa amaitu zaie. Meandroaren tetxua jo dute. Ia dena desekipatu egin dute. Ez Dau Ezer gelaren gainaldean Ez Dau Ezer. Bueno, ba dau zerbait, baina ez guk nahi genuena. Airea bai omen dago. Saguzarren kaka ere bai omen dago. Horregatik pentsatu dugu, arrakala esturen batetik saguzarrak sartzen direla horra. Horrela izan behar du, ez badute Teletransportatzen ikasi behintzat...

Sarrerako salako goiko galeriei Larrun galeria deitu diogu. Euskalerriko beste puntan dagoen mendi harek bezala, goitik kriston bistak dituelako eta gora igotzeko tren Cremallera batekin igotzen delako.

Gaur Iñeritzeko sarrerako salako pedrerara harri berri ASKO erori dira. Harriek fiuuuu....! egiten zuten. Unaiek Uuuuaaaa! egiten zuen harri laja bat soltatzen zen bakoitzean...

Gero eta Inkognita gutxiago Iñeritzen.

2018/02/25

I-042 eta AtxurraAtxurrako goiko sarrerako topografia, gratis et amore (ea norbaiti saguzar-friendly burdinsarea egiteko balio dioen)

180218: Ibon, Unai, Oier.
I-042ra, neguko hibernazio sasoiko ikustaldia egitera. Iazko moduan, gutxi ikusi ditugu; argazkirik ere ez diegu atera, multzo handirik ez baitugu ikusi (denak banaka, eta asko jota binaka). Hona errejistro zehatza:
  • Lehenengo gelan, 8 ale ikusi ditugu. Denak isolatuta, 2 izan ezik: elkarrengandik 2 bat metrotara zeuden.
  • 1º sokan gora, beste ale bakarti 1.
  • Zaldi gainean pasatzeko harriaren gelan, beste 1.
  • Mozkorti gelan, beste 1.
Saguzarrei buruz, horixe izan da dena. Gaur koba osoa rekorritu dugu (iaz Hondartzan geratu ginen), eta azken zati akuatikoan ez dugu batere ikusi.
Sarrerako gelan, armiarma txiki bat jaso dugu (Troglohyphantes?).

 
180219: Oier
Atxurran ezin izan dugu otsaileko saguzarren laginketa egin: Urt 17 fetxan, bertako proiektu arkeologikoaren zuzendariari (Diego Garate) koban sartzeko baimena eskatu genion, barruan hibernatzen dauden saguzarrak monitorizatzeko. Ots 19 fetxan, eskariari ezezko erantzuna eman digu, eskaria Foru Aldundiko Ondare Sailera bideratzeko gomendatuz. Fetxak kontuan hartuta, ez dago hori lortzeko denborarik. Honek epe motzeko eta epe luzeko ondorioak ditu:
  • Epe motzean: Atxurran bizi diren saguzarren urteko zikloaren datu-serie bilketan etena.
  • Epe luzean: Atxurrako kasua adibide ezin hobea da administrazioen koordinazio ezak (kasu honetan Foru Aldundiko Kultura eta Eusko Jaurlaritzaren Ingurugiro sailen artekoa) karstaren ikerketa globala nola oztopatzen duen erakusteko.

Leze galdue

2018/02/23

Oskar.E eta Martin.U

Hasierako plana Argatxara beste sarrera bat egitea bazan be ez geneukan urpetik ibiltzeko gogo handirik eta Atxarreko erdialdeko sektoreko potentzial handieneko leizera joan gara: Leze galdure.

Leze galdue sektore honetan dauden bi urzueloetako bat da eta haize korrontea daukan bakarra da. Ditugun koben artean Atxarreko kolektorea jotzeko aukera handiena daukana da. Halan be, ikusi dogu zergatik ez zaion metro askorik atera leize honi orain arte. Errekako urak bere bidean espeleologiaren laguna goitik-behera busten dute eta bertatik lehenbailehen irtetzeko gonbidatzen dute. Bestetik, blokeen pilaketak ere gora begiratzen den bakoitzean handik azkar alde egiteko dei egiten dute.

Hala eta guztiz ere barrurantza ekin deutsagu eta sokarik erabili ere egin gabe azpiko salatxora heldu gara. Puntu horretan arrakala interesgarri bat topatu dugu eta gorago beste paso interesgarrirenbat ere. "Utzita" zegoen leize honetan oraindik zer zabaldu badagoela jakinda gustora amaitu dugu eguneko ekina.2018/02/17

Argatxa

2018-02-16

Oskar.E eta Martin.U

Asteetan euria egiten egon ostean azken bi egunetan ateri egin izana Argatxako sifoia zabaltzeko nahikoa zelakoan geunden. Hala ere, ez da horrela izan. Oskar Argatxara sartzeko guztiz mentalizatua egon da, eta sifoia pasatzera abiatu da zuzen.

Azkenean, biok pasatu dogu sifoia eta Argatxa fondora ekin deutsagu haizea omen daukan pasoa zabaltzen jarraitzeko. Gaurkoan, ez da haizerik egon ez hor ez beste inon, seguruenik sifoiak airearen pasoa oztopatzen zuelako. Horri esker, ohikoa baino tenperatura hobea izan dugu, eta ez gara hotzitu erdi bustita ibilita ere.

Apurtu behar genuen koladari zati eder bat kendu deutsagu eta alboko hormak ere zabaldu ditugu. Oraindik zuloa txiki ikusten da eta beste pare bat irteera egin beharko direla aurreikusten dugu.


Barne bilatzailea